Нашата работа е посветена на успеха на нашите клиенти!

  • Пазари Запад ЕАД
  • Пазари Запад ЕАД
  • Пазари Запад ЕАД
  • Пазари Запад ЕАД
rss

Последни новини

"Пазари Запад" ЕАД - София

"ПАЗАРИ ЗАПАД" ЕАД е търговско дружество, чийто едноличен собственик е Столична община.

Търговското дружество възниква в резултат на политиката на Столичния общински съвет за окрупняване на дружествата стопанисващи общински пазари.
То е регистрирано с Решение №8 от 25.05.2005 г. на СГС за вливането на “ПАЗАРИ ТЕМЕНУГА” ЕАД и “ПАЗАРИ КРАСНА ПОЛЯНА” ЕАД в “ПАЗАРИ ЛЮЛИН” ЕАД без ликвидация и последващо преименуване на “ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД.
Цялото имущество на вливащите се дружества преминава в “ПАЗАРИ ЗАПАД” ЕАД при условията на универсално правоприемство.

Правилник за организацията и дейността на пазарите стопанисвани и управлявани от “Пазари Запад” ЕАД може да видите ТУК


Седалище и адрес на управление:

България
гр. София, област София, ж.к. Люлин ІІІм.р.”, ул. “Петър Бонев” №4, п.к.1336.


Централен офис на дружеството

България
гр. София, област София, ул. “Иван Хаджиенев” №33, п.к. 1309.

Тел. 920 30 03, 920 30 04, факс 920 30 05

Предмет на дейност:
Стопанисване, поддържане и отдаване под наем на открити и закрити търговски площи и съоръжения ( терени, обекти и маси за сергийна търговия).

Дружеството има едностепенна система на управление – Съвет на директорите.

Съветът на директорите се състои от трима члена:

  • Диляна Иванова – Председател
  • Стилян Койчев – Зам. Председател
  • Веселка Симеонова – Изп. Директор

Потребителите за нас

  • Все още няма мнения от клиенти.